Oferta

Nasza ofertę kierujemy do klientów z województw Lubuskiego oraz Wielkopolskiego.

Jednak jesteśmy otwarci również na współpracę z innymi regionami Polski.

Posiadamy technologie do wytwarzania, remontów i modernizacji uznane przez UDT.

Spełniamy wymagania niezbędne do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych zgodnie z Dyrektywą 97/23/WE.

Posiadamy licencję na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy, ubezpieczenie OCP

Wykonawstwo:

 • wykonawstwo i modernizacje rurociągów,  instalacji technologicznych i przemysłowych
 • remonty i naprawy kotłów wodnych i parowych
 • wykonawstwo, remonty i montaż urządzeń, wymienników ciepła, zbiorników bezciśnieniowych oraz ciśnieniowych specjalistycznych zastosowań podlegających odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego
 • prace na czynnych sieciach gazowych w tym zmiany lokalizacji stacji redukcyjno-pomiarowych gazu i zmiany lokalizacji gazociągów
 • budowa sieci oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych
 • budowa sieci, przyłączy oraz instalacji gazowych stalowych oraz polietylenowych
 • montaż stacji gazowych
 • usuwanie nieszczelności w instalacjach gazowych
 • usługi koparko-ładowarką JCB 4CX
 • usługi minikoparką
 • wykonanie prób szczelności.

Transport międzynarodowy:

 • samochód ciężarowy plandeka 18 paletowy 7,20 x 2,45  DMC12 t.

Przeglądy:

 • okresowe przeglądy obiektów budowlanych;
 • okresowe przeglądy instalacji gazowych;
 • założenie i prowadzenie książki obiektu budowlanego;
 • prowadzenie indywidualnego kalendarza przeglądów dostosowanego do potrzeb klienta z uwzględnieniem przepisów.

Projektowanie:

 • instalacji technologicznych
 • sieci, przyłączy oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych;
 • stacji redukcyjo-pomiarowych, sieci, przyłączy oraz instalacji gazowych;
 • projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Służymy naszą wiedzą i doświadczeniem w uzyskaniu m.in.:

 • decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • wyrysu i wypisu z mapy zasadniczej;
 • mapy do celów projektowych;
 • decyzji o warunkach zabudowy;
 • wypisu z miejscowego planu zagospodarowania;
 • warunków przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej;
 • warunków przyłączenia do sieci gazowej.

Badania:

 • badanie stopnia zagęszczenia gruntu
 • badanie szczelności instalacji gazowych

Kontakt

Właściciel

Jarosław Wesołowski
+48 724 445 447
jwesolowski@inf-gaz.pl

Projektowanie

 • sieci, przyłączy oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych;
 • sieci, przyłączy oraz instalacji gazowych;
 • projekt tymczasowej organizacji ruchu.